Katalog produktů

Domovská stránka | Katalog produktů

E6B2
Inkrementální rotační enkodér pro všeobecné použití

E6C2-C / E6C3-C
Inkrementální rotační enkodér se zvýšeným krytím a mechanickou odolností

E6C3-A
Absolutní rotační enkodér

E7
Měnič se skalárním řízením a PID regulátorem pro všeobecné použití

EE-SX
Fotomikrosenzor

EJ1
CELCIUX - vícesmyčkový regulátor teploty pro regulaci složitých systémů s velkým počtem oblastí

ER
Bezpečnostní lankové vypínače

F3S-TGR
Bezpečnostní světelná záclona / bezpečnostní vícepaprskový senzor kategorie 4/2

F3S-TGR-N
Magnetický bezpečnostní dveřní spínač

F7
Měnič pro všeobecné použití s vektorovým řízením a PID regulátorem

FQ
Kompaktní kamerový senzor s integrovanou vyhodnocovací jednotkou

G2R-S
Kompaktní interfejsové výkonové relé