Modulární programovatelné automaty

Domovská stránka | Katalog produktů | Automatizační systémy | Modulární programovatelné automaty

CJ1
Modulární, všestranně použitelný, výkonný automat - procesorové jednotky

CJ1 analogové I/O
Jednotky analogových vstupů a výstupů a měření a regulace teploty

CJ1 digitální I/O
Základní jednotky digitálních vstupů a výstupů

CJ1 komunikace
Komunikační jednotky pro síťová připojení a datové přenosy

CJ1 řízení polohy
Jednotky řízení polohy pro systémy se servopohony

CJ2
Modulární, výkonný automat pro řízení strojů - procesorové jednotky