Reference

Vyfukovací a tvářecí stroje

Řídící systémy pro stroje na zpracování plastových fólií pro výrobu balicí techniky. Řízení servopohonů, vícesmyčková PID regulace teploty

Tester vstřikovacích čerpadel

Modernizace testovacího pracoviště pro měření charakteristik vstřikovacích čerpadel naftových motorů pro lokomotivy

Balíkovací lis

Řídící systém lisu na odpadní papír

Linka na přířezy

Řídící program linky na výrobu přířezů z desek z minerálních vláken

MVE 40 kW

Dodávka řídícího systému malé vodní elektrárny pro zužitkování minimálního průtoku v kaskádě, turbína s dvojí regulací, regulace klapky v náhonu, hlášení pomocí SMS

Svářecí automat

Modernizace řídícího systému automatického svářecího stroje na výrobu drátěnýh cívek, řízení servopohonů, komunikace Mechatrolink, ProfiBus

Linka na tváření plechů

Modernizace řídícího systému linky na tváření plechů

Linka na sekání vláken

Dodávka řídícího progamu linky na výrobu sekaných skleněných vláken, automatické vážení, tisk štítků s čárovým kódem

Čtyřosá vrtačka

Dodávka řídícího systému čtyřosé automatické vrtačky pro obrábění vložných válců naftových motorů

Modernizace pily na dělení trubek

Dodávka řídícího systému pro modernizaci stroje na automatické dělení prubek pro výrobu polotovarů automobilních výfuků

Pohon stolu šicího stroje

Dodávka řídícího systému pohonu šicího stolu pracoviště pro výrobu protipožárních rolet, synchronizace pohonu s šicím strojem

Zdvižka

Dodávka řídícího systému zdvižky pro manipulaci při hromadném testování PC, automatické zavážení PC do zvolených pater regálů

Modernizace řízení MVE 3 x 40kW

Dodávka řídícího programu MVE, dálkový dohled včetně kamerového systému, zabezpečená síť VPN

Modernizace honovačky

Dodávka řídícího systému a programu pro řízení honovacích vřeten honovacího stroje pro obrábění vložných válců naftových motorů

Linka na montáž výměníků

Dodávka řídícího programu pro PLC a terminál linky na poloautomatickou montáž výparníků klimatizačních jednotek

Tester PCB modulů

Řídící systém jednoúčelového testeru pro testování PCB modulů v hromadné výrobě

Pracoviště pro seřizování regulátorů

Kompletní modernizace testovacího stavu pro zkoušky a seřizování sdružených elektromechanických regulátorů výkonu naftových motorů pro lokomotivy

Pohon karuselu 55 kW

Kompletní dodávka rozvaděče se ss měničem 55 kW pro hlavní pohon karuselu na obrábění nákolků železničních kol

Zařízení pro značení řetězů pod lisem

Dodávka kompletního rozvaděče a servopohonu pro zařízení na automatické ražení kontrolních značek na řetězy ve výrobě.

Tvářecí stroj na tlakové láhve

Dodávka rozvaděče s řídícím systémem a servopohonem 4,4 kW. Programové řízení jedné osy stroje na tváření tlakových lahví za tepla.

Zařízení na odlévání desek

Dodávka rozvaděče s řídícím systémem a servopohonem pro zařízení na odlévání desek pracovních stolů z pryskyřice. Řízení rychlostního profilu pojezdu při odlévání.

Přesuvna 70t

Dodávka řídícího programu pro řízení mobilní přesuvny vagónů. Řízení hydraulického systému naklápění plošiny a řízení pojezdových kol (8x frekvenční měnič). Ovládání bezdrátovým ovladačem.

Paletizér

Rekonstrukce řídícího programu paletizéru pro paletizaci pytlů s granulemi. Skladba dle zadaného vzoru dle předvoleného programu.

Montážní linka pro montáž zadní nápravy

Dodávka řídícího programu pro řízení polouatomatického pracoviště pro montáž zadní nápravy v linkové výrobě osobních automobilů.

Montážní a testovací linka na PC

Dodávka řídícího programu pro montážní a testovací linku na montáž PC pro 56 pracovišť. Řízení válečkových drah, pozicování palet s výrobkem, ovládání zarážek.

Vrtací pracoviště automobilních skel

Dodávka řídícího programu pro řízení čtyř dvouosých vrtaček skel. Řízení procesu vrtání dle zadaných parametrů, začlenění do výrobní linky skel.

MVE 3 x 30 kW

Kopletní dodávka řídícího systému malé vodní elektrárny 3 x 30 kW (dvě neregulované a jedna regulovaná turbína). Plně automatický chod

MVE 50 kW + 70 kW

Dodávka řídícího systému pro kompletní zajištění automatického chodu malé vodní elektrárny s turbínami 50 kW a 70 kW. Poruchová hlášení a předávání aktuálních parametrů pomocí GSM (SMS).

Myčka automobilů

Dodávka rozvaděče kompletního rozvaděče s řídícím systémem pro řízení všech mechanizmů myčky osobních automobilů. Řízení vertikálních a horizontálních kartáčů, mytí kol, řízení přívodu vody a chemie dle zvoleného programu.

Myčky tramvají, autobusů a trolejbusů

Dodávka řídících programů pro sérii myček s pojízdným portálem na mytí tramvají autobusů, trolejbusů. Volba mycích programů s přihlédnutím ke specifickým potřebám (nástavby na střechách, převislé trolejové sběrače, převislá čela kabin, mytí spřažených souprav apod.). Řízení vertikálních a horizontálních kartáčů a pojezdu portálu a aplikace mycích médiií. Zpracování signálů z inteligentního zátěžového relé.

Čtyřosý navíjecí automat

Dodávka řídícího systému čtyřosého navíjecího automatu pro hromadnou automatickou produkci cívek. Čtyři řízené osy, programování obsluhou, programy v paměti

Lineární navíječka

Dodávka řídícího programu segmentové lineární navíječky. Řízení stoupání vinutí, sekvenční vinutí modulů, archivace programů.

Toroidní navíječka

Dodávka řídícího systému toroidní navíječky.

3D ohýbačka závěsů výfuků

Dodávka kompletního rozvaděče a servopohonů pro řízení tříosé 3D ohýbačky závěsů automobilních výfuků.

Ohýbačka výparníků

Dodávka řídícího programu ohýbačky výparníků klimatizačních jednotek. Řízení tří os servopohonů, interpolace kinematiky odvalování, implementace čtečky čárového kódu

Linky na zpracování recyklovaných plastů I a II

Kompletní dodávka souboru rozvaděčů s řídícím systémem a snímači pro linku na zpracování recyklovaných plastů (výroba palet). Řízení pohonu extrudéru 90 kW, 14 zón regulace teplot,pozicování forem, řízení dopravníků a chlazení

Systém automatické přípravy směsi

Dodávka rozvaděče s řídícím systémem automatické přípravy směsi plastů pro další zpracování. Doprava ze sil, automatické navažování složek dle receptury, míchání, řízení spirálových dopravníků.

Bruska na pružiny

Dodávka řídícího programu jednoúčolého stroje na broušení vinutých ventilových pružin. Kompletní řízení všech funkcí stroje, zpracování sigálů z lineárního odměřování polohy.

Bruska na pístní kroužky

Dodávka řídícího programu jednoúčolého stroje na broušení pístních kroužků spalovacích motorů. Kompletní řízení všech funkcí stroje, zpracování sigálů z lineárního odměřování polohy.

Bruska na kónické obložení

Kopletní rekonstrukce elektrovýzbroje jednoúčelového stroje na broušení kónického brzdového obložení. Implementace bezpečnostní záclony 4. kategorie, automatické řízení brousicího cyklu.

Zkušební tah 100 kN

Dodávka kompletního rozvaděče, hydraulického agregátu, hydraulického válce s proporcionálním ventilem a měřením tahové síly pro řízení zkušebního ležatého tahu 100 kN pro zkoušky a slícování řetězů.

Zkušební tah 1000 kN

Dodávka kompletního rozvaděče s pohonem 22 kW a měřením síly pro řízení zkušebního ležatého tahu 1000 kN pro zkoušky a slícování řetězů.

Kalibrovací stroj 500 kN

Dodávka kopletního rozvaděče s měřením tahové síly do 500 kN pro řízení jednoúčelového stroje pro kalibraci článkových řetězů.

Zařízení na dynamické zatěžovací zkoušky do 800 kN

Dodávka kompletního rozvaděče včetně snímačů síly pro zařízení na dynamické životnostní zkoušky řetězů pulsujícím zatížením. Vzorkování průběhu síly, vyhodnocení maxima / minima, regulace střední síly, měření průtahu, zobrazení na PC (CX-Supervizor).

Systém pro kontrolu kolků a etiket

Dodávka systému pro kontrolu přítomnosti etiket a kolků na lahvích ve stáčírně lihovin

MVE 120kW

Dodávka řídícího systému, snímačů a řídícího programu pro kompletní zajištění chodu malé vodní elektrárny s regulovanou turbínou 120 kW. Hladinová regulace a regulace vazby rozváděcího a oběžného kola. Plně automatický chod.