Reference - Malé vodní elektrárny

MVE 40 kW

Dodávka řídícího systému malé vodní elektrárny pro zužitkování minimálního průtoku v kaskádě, turbína s dvojí regulací, regulace klapky v náhonu, hlášení pomocí SMS

Modernizace řízení MVE 3 x 40kW

Dodávka řídícího programu MVE, dálkový dohled včetně kamerového systému, zabezpečená síť VPN

MVE 3 x 30 kW

Kopletní dodávka řídícího systému malé vodní elektrárny 3 x 30 kW (dvě neregulované a jedna regulovaná turbína). Plně automatický chod

MVE 50 kW + 70 kW

Dodávka řídícího systému pro kompletní zajištění automatického chodu malé vodní elektrárny s turbínami 50 kW a 70 kW. Poruchová hlášení a předávání aktuálních parametrů pomocí GSM (SMS).

MVE 120kW

Dodávka řídícího systému, snímačů a řídícího programu pro kompletní zajištění chodu malé vodní elektrárny s regulovanou turbínou 120 kW. Hladinová regulace a regulace vazby rozváděcího a oběžného kola. Plně automatický chod.