Reference - Zkušební a kalibrovací stroje

Zkušební tah 100 kN

Dodávka kompletního rozvaděče, hydraulického agregátu, hydraulického válce s proporcionálním ventilem a měřením tahové síly pro řízení zkušebního ležatého tahu 100 kN pro zkoušky a slícování řetězů.

Zkušební tah 1000 kN

Dodávka kompletního rozvaděče s pohonem 22 kW a měřením síly pro řízení zkušebního ležatého tahu 1000 kN pro zkoušky a slícování řetězů.

Kalibrovací stroj 500 kN

Dodávka kopletního rozvaděče s měřením tahové síly do 500 kN pro řízení jednoúčelového stroje pro kalibraci článkových řetězů.

Zařízení na dynamické zatěžovací zkoušky do 800 kN

Dodávka kompletního rozvaděče včetně snímačů síly pro zařízení na dynamické životnostní zkoušky řetězů pulsujícím zatížením. Vzorkování průběhu síly, vyhodnocení maxima / minima, regulace střední síly, měření průtahu, zobrazení na PC (CX-Supervizor).