Reference - Zpracování plastů

Vyfukovací a tvářecí stroje

Řídící systémy pro stroje na zpracování plastových fólií pro výrobu balicí techniky. Řízení servopohonů, vícesmyčková PID regulace teploty

Linky na zpracování recyklovaných plastů I a II

Kompletní dodávka souboru rozvaděčů s řídícím systémem a snímači pro linku na zpracování recyklovaných plastů (výroba palet). Řízení pohonu extrudéru 90 kW, 14 zón regulace teplot,pozicování forem, řízení dopravníků a chlazení

Systém automatické přípravy směsi

Dodávka rozvaděče s řídícím systémem automatické přípravy směsi plastů pro další zpracování. Doprava ze sil, automatické navažování složek dle receptury, míchání, řízení spirálových dopravníků.